אירועים וסדנאות ניה

 סדנת ניה-מדיטיישן
מורים מחו"ל בהרצליה
סדנאות 'אינטימיניה'
מורים מרחבי הארץ